GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2021-05-17 napi ajánlat:

"A" menü
"B" menü
 

2021-05-17 napi ajánlat:

 • Lencsefőzelék
 • Sült füstölt tarja
 • Zabgaluskaleves
 • Gyümölcs
 Bölcsőde
 • Finomfőzelék (bölcsődés)
 • Sült füstölt tarja
 Óvoda
 • Lencsefőzelék
 • Sült füstölt tarja
 • Tönkölybúzás kenyér
 • Zabgaluskaleves
 • Banán
 Iskola alsó
 • Lencsefőzelék
 • Sült füstölt tarja
 • Tönkölybúzás kenyér
 • Zabgaluskaleves
 • Banán
 Iskola felsõ
 • Lencsefőzelék
 • Sült füstölt tarja
 • Tönkölybúzás kenyér
 • Zabgaluskaleves
 • Banán

Kapcsolat

Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.
Telefon: (29) 340-134
Fax: (29) 340-063
info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Közétkeztetetés igénybevételének rendje és módja

Gyál  Városfejlesztési és Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft. közétkeztetési szolgáltatást végez az alábbi iskolákban:

 • Gyáli Ady Endre Általános Iskola (2360 Gyál, Ady Endre u. 20.)
 • Gyáli  Bartók Béla Általános Iskola (2360 Gyál, Bartók B. u. 75.)
 • Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola (2360 Gyál, Kossuth L. u. 48-52.)

Étkezés igénybevétele

Az iskolában személyesen átvehető, vagy letölthető a „NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSRŐL” nevű nyomtatvány, melyet kitöltve, aláírva kell leadni a Kft. címére, vagy kozetkeztetes@gyalkonyhaja.hu e-mail címre elküldeni.

Térítési díj befizetés módja

KÉSZPÉNZ FIZETÉS ESETÉN a befizetések időpontja és ideje az iskola hirdető tábláján kifüggesztésre kerül, vagy innen letölthető. Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetési napokon bármelyik gyáli iskolában befizethető a térítési díj, függetlenül attól, melyik iskolába jár a gyermek.
Az étkezés csak egész hónapra vehető igénybe, nincs lehetőség napi rendelésre.
 
BANKI ÁTUTALÁS ESETÉN a „NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSRŐL” nevű nyomtatvány kitöltése és elküldése után, a Városüzemeltetési Kft. tárgyhót megelőző hónap első hetén elektronikus úton számlát küld Szülő részére, az általa megadott e-mail címre, csatolt dokumentumként.

A banki átutalás menete:

 • Az étkezési térítési díj befizetése  előre  történik. Az étkezési térítési  díjról a Városüzemeltetési Kft. legkésőbb tárgyhót megelőző hó 10. napjáig kiállítja az átutalásos számlát, majd elektronikus úton megküldi a szülő által megadott e-mail címre „pdf” formátumban. Fontos, hogy olyan e-mail címet adjon a Szülő, melyet rendszeresen figyelemmel kísér, illetve figyeli a Spam/Kéretlen levelek mappák!
 • Szülő köteles a  számlán szereplő fizetési határidőig, Takarékbanknál vezetett  64400109- 30003558-11100016 számú bankszámlaszámra, a pontos összeget átutalni.
 • Több gyermek étkezési díjának utalása esetén gyermekenként  külön-külön szükséges megtenni a számlaösszeg pontos utalását, az adatok kezelhetősége miatt. A Városüzemeltetési Kft. a számlákat gyermekenként állítja ki.
 • Megjegyzés rovatba az alábbiakat szükséges feltüntetni: iskola neve, gyermek neve, osztálya, számla száma (például: ADY, Kiss Elek, 3.a, 2015S-1/E001646)
 • Ha  beérkezett  az  átutalás  határidőig  a  Városüzemeltetési  Kft.  rögzíti  a  gyermeket  az  étkezésre jogosultak közé, erről Ön e-mailben tájékoztatást kap.
 • Ha NEM érkezett  meg   az   átutalás a Városüzemeltetési Kft. sztornózza a számlát, így  a gyermek nem jogosult az étkezésre. Legközelebb a következő iskolai befizetés alkalmával (bármely iskolában), két napos eltéréssel, készpénzben fizethető be a gyermek az aktuális hónapra. Ennek időpontjáról honlapunkon talál tájékoztatást.
 • Határidő  után  érkezett  utalások  esetében az  összeg  visszautalásra  kerül  Szülő  bankszámlájára. Legközelebb a következő iskolai befizetés alkalmával (bármely iskolában), két napos eltéréssel, készpénzben fizethető be a gyermek az aktuális hónapra. Ennek időpontjáról honlapunkon talál tájékoztatást.

TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete alapján módosítva a 203/2018. (XI.29.) sz. határozatában:

Étkezés jogcíme Tanulói térítés mértéke (Ft áfával)/nap
Teljes ár 50%-os kedvezmény esetén
Menza alsó (ebéd) 350 175
Menza felső (ebéd) 405 203
Napközi alsó (tízórai, ebéd, uzsonna) 540 270
Napközi felső (tízórai, ebéd, uzsonna) 605 303

A diétás étkezés térítési díja megegyezik a fent felsorolt díjak mértékével.
A térítési díj megfizetési mindíg előre történik!
 

KEDVEZMÉNYEK

1997. évi XXXI. törvény 21/B.§  alapján

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy nevelésbe vett  gyermek a térítési díj  100%-ára (ingyenesen étkezhet),
 • Három vagy több gyermekes család esetén gyermekenként a térítési díj 50%-ára,
 • Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén a térítési díj 50%-ára vehető igénybe támogatás.

 KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

A kedvezményes étkeztetésre jogosító, érvényes igazolások másolatát a Városüzemeltetési Kft. részére kell leadni. Ennek elmulasztása esetén a tanuló az étkezési díj teljes árát fizeti meg. Az érvényes határozat leadása után az érvényesség kezdetéig visszamenőleg jóváírásra kerül az összeg.

Szükséges igazolások:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő esetén az önkormányzat jegyzőjének határozata,
 • három vagy több gyermekes család esetén a szülő nyilatkozata (formanyomtatványa átvehető  a Városüzemeltető Kft. irodájában, vagy innen letölthető), vagy Magyar Államkincstár érvényes igazolása.
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén érvényes szakorvosi igazolás.
 • diétás étkezésre jogosult gyermek esetén érvényes szakorvosi igazolás.

DIÉTÁS ÉTKEZÉS

Diétás étkezést igényelhet (37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet), az a tanuló, aki számára sajátos egészségi állapotuk miatt speciálisan elkészített ételek fogyasztása javasolt (tej, liszt, egyéb ételérzékenység, diabetes). A tanévre érvényes, szakorvos által kiállított igazolással vehető igénybe a diétás étkezés, amely igazolást  a Városüzemeltetési Kft. részére kell leadni.

LEMONDÁS

Legkésőbb a hiányzás napján reggel 9.00 óráig kell jelezni az ISKOLÁBAN személyesen vagy telefonon a gyermek étkezésének szüneteltetését. Amennyiben 9.00 óráig megtörténik a lemondás, úgy másnaptól tudjuk felfüggeszteni a gyermek étkezését, de az aznapra lefőzött adagot ki kell fizetni. A bejelentés elmulasztása esetén ki kell fizetni (az ingyenesen étkezők esetében is) a le nem mondott napok utáni étkezési díjat!

A Kft. az iskolai közétkeztetés rendjét belső szabályzatában rögzítette, amely innen letölthető.